Pčelari Panonije

Županijski savez pčelara Osječko-baranjske županije

Četvrtak, 22 Veljača 2018

Nalazite se ovdje: Naslovna

D. Miholjac

Pčelarska udruga "Bagrem" Donji Miholjac

Naziv udruge - Pčelarska udruga „Bagrem“ – Donji Miholjac,

Matični broj  - 3406083

Žiro račun  - 2393000-1102133930

Sjedište – Josipa Kozarca 35, 31540 Donji Miholjac

Adresa – Josipa Kozarca 35, 31540 Donji Miholjac

Datum osnivanja udruge – 1970.g.

 

Image

Predsjednik – Zdenko Kovačević

Dopredsjednik – Zvonimir Božić

Tajnik – Hrvoje Drašković

Blagajnik – Ivana Horvat

 

Izvršni odbor

 

Zdenko Kovačević – predsjednik

Božić Zvonimir – član

Smrečki Srećko – član

Bogdanić Nikola – član

Drašković Hrvoje – član

 

 

Nadzorni odbor

Slavko Balent – predsjednik

Smrekar Željko – član

Partić Željko – član

 

Pašni povjerenik

Ratko Cerovečki

Mobitel: 095/904-1623

Telefon: 031 630-171

 

ČLANOVI UDRUGE:

 

U HPS-u 19

U Županijskom savezu - 27

 

BROJ KOŠNICA :

 

Broj košnica u poticaju - 1679

Broj košnica van poticaja - 388

Košnice AŽ - 305

Košnice LR – 1354

Ostalo - 20

 

Povjesnica PU Bagrem

PU “BAGREM” 1970 - 2010

Povijest pčele stara je gotovo kao i povijest čovječanstva. Kod kultura svih naroda starog vijeka sačuvana je povijest pčele kako u knjigama tako i u pričama. Stari Egipćani su osobito cijenili pčelu zbog njezine hrabrosti kao stražara pred ulazom u dom, pa su je zato uzimali kao simbol vjernosti i ustrajnosti u boju za pravdu i svoj dom.

I drugi su se narodi bavili pčelarstvom (Grci, Rimljani, Germani, Slaveni). Slaveni su obično vadili med iz šumskih panjeva. Zakon je određivao strogu kaznu za onoga tko bi ukrao tuđe pčele. Med su uzimali u jesen i to tako da bi uzeli dio meda, a ostavljali dovoljno da pčele prežive zimu gotovo kao i današnji medari pčelari.

U Feudalnom dobu spominje se u starim knjigama popisa, desetina seljaka – kmetova i rubrike desetine košnica, meda, voska i drugog.  Veoma je cijenjen bio med u ishrani čovjeka kao i vosak koji se koristio za rasvjetu.

Prvi popisi na ovom području sačinjeni su 1702. godine i govore o kućedomaćinima koji su imali košnice, i to: Rakitovica 9 , Sveti Đurađ 4, Viljevo 31 kućedomaćinstava. Dakako, treba reći da su se seljaci koristili i sa onim medom i proizvodima nađenim u divljini, ali su i od toga morali davati desetinu vlastelinu.

Sa odlaskom feudalnog ustroja velik zamah pčelarstvu daju razni obrtnici, seoski učitelji i tada napredni živalj.

Krajem 19 stoljeća javlja se čitav niz naprednih pčelara koji su doprinosili proučavanju života i rada pčela. U ovom povijesnom pregledu možemo se vratiti 130 godina u nazad kada je osnovano prvo Hrvatsko Slavonsko društvo u Osijeku 1879. godine.

“Za pčelarenje ne treba velik kapital, a koristi su velike. Osim materijalne, bavljenje pčelarstvom donosi i moralnu korist. Neumorna marljivost pčela, njihov zoran rad, beskrajna ljubav i privrženost prema matici odličan su poticaj za ljude. Pčele nam jasno svjedoče kolika je moć u zajedničkom i ustrajnom radu.Zato su pčelari većinom trijezni, agilni, napredni i uredni ljudi“ – citat Bogdana Penjića iz 1890. godine objavljen u listu „Hrvatska pčela“ iz 1893. godine.

Pronalaskom šećera u prvo je vrijeme med malo potisnut iz opće uporabe. No doskora se uvidjelo da je med nezamjenjiv u ljudskom životu, te baš znanost daje nove poticaje u prednosti meda u ishrani čovjeka.

Početkom 19 stoljeća u praksu ulazi pčelarenje sa pokretnim saćem što uvelike pomaže pri radu sa pčelama. Tih godina Hrvatsko Slavonsko pčelarsko društvo u Osijeku postaje okosnica razvoja pčelarstva u široj okolici. Iza njega slijede podružnice u Valpovu, Vinkovcima, Slavonskom Brodu, itd.

Poznato je da je 1940. godine osnovana podružnica u Moslavini, 1942. godine podružnica u Magadenovcu, ali zbog ratne i političke situacije naknadno iste nisu imale dugoročnu snagu i značaj za poslijeratno pčelarstvo. Zbog toga su neki veći pčelari tadašnje Miholjštine bili članovi Pčelarskog društva u Osijeku, Valpovu, Našicama. Tako se spominju u Osječkom društvu pčelari:

Josip Lovrak iz Miholjačkog Poreča

Antun Veber, veliki pčelar iz Podravskih Podgajaca

Antun Sudar iz Čamagajevaca, te

Antun Milfajt, svećenik u župi Podravski Podgajci, i drugi.

Dana 15. III 1970. godine na osnivačkoj skupštini u Donjem Miholjcu u općinskoj Sali dvorca Grofa Majlath, osnovano je pčelarsko društvo „BAGREM“ sa sjedištem u Donjem Miholjcu.

Društvo je upisano u registar udruženja građana kod stanice javne sigurnosti u Donjem Miholjcu pod brojem III/2 – 840/70 od 23 IV 1970. godine.

Prilikom osnivanja ovo je društvo imalo 13 članova, a do kraja godine se upisalo još 3 člana, pa je tako, te prve godine društvo brojilo 16 članova.

Na osnivačkoj skupštini donijela se odluka o članarini koja je bila 30,00 novih dinara, od toga 20,00 novih dinara za časopis „Pčela“, 3 nova dinara HSP-u, 7 novih dinara društvu.

Izabrana su radna tijela i to:

Upravni odbor:

Vejnović Đuro – predsjednik

Perasić Đuro

Streng Stjepan

Vujnovac Frano i

Coha Rudolf za članove

Nadzorni odbor:

Cifić Emil – predsjednik

Starčević Stjepan i

Bockovac Mato za članove.

 

Donesen je plan rada društva:

organizirati sve pčelare sa našeg područja u društvo

održavati kontakt sa Pčelarskim savezom

skupljati članarinu do kraja 1. tromjesečja

raditi na unapređenju pčelarstva putem predavanja, tečajeva, pčelarske literature i drugog.

raditi na suzbijanju bolesti pčela i štititi pčele od prskanja šuma i ostalih kultura

organizirati prodaju proizvoda i nabavu repromaterijala za svoje članove

raditi na unapređenju pčelarstva uopće

 

Iste je godine podnesen zahtjev Pčelarskom savezu Sr. Hrvatske za nabavu šećera za prehranu pčela i to 1300 kg za proljetnu prehranu i 3750 kg za jesenje hranjenje pčela.

Već sljedeće godine nižu se ponude repromaterijala i otkupa meda od Dalmatinske zadruge, Pčelarske centrale Osječke Pčelarske zadruge, Medeksa iz Ljubljane i drugih.

Već 1972. godine Pčelarsko društvo broji 23 člana. 1973. godine napravljen je prvi detaljan popis pčelara i pčelinjaka (ja bih rekao katastar pčelara i pčelinjaka) na području djelovanja društva. Iz istog je vidljivo da niti jedno selo sa područja Miholjštine nije bilo bez barem jednog pčelara, 80 pčelara sa 1001 košnicom od toga 29 članova društva. Od ukupnih košnica dominiraju tzv. jugoslavenke, nastavljače, pološke te pletare.

1974. godine predstavnik Udruge odlazi na izobrazbu o pčelinjim bolestima na Veterinarski institut u Vinkovce. Održavaju se zajednički sastanci pčelara Miholjštine sa pčelarima PD Našica i Slatine, uz kraća predavanja i razmjenu iskustava.

Krajem 1974. godine, Društvo “Bagrem” broji 609 košnica sa cca 7 547 kg otkupljenog meda što je oko 12,5 kg meda po košnici. Iste godine Društvo sudjeluje na danima Slavonskih šuma u Našicama.

1975. godine se ponovo ažurira popis pčelara i pčelinjaka, te se evidentira 121 pčelar sa 1402 košnice, od čega je 29 pčelara članovi Društva sa 677 košnica.

Sljedeće godine su obilježene sa dobrom suradnjom sa Zajednicom pčelara Slavonije i Baranje u smislu bolje zaštite pčela i boljeg plasmana pčelinjih proizvoda.

U narednim se godinama javljaju potencijalni problemi sa doseljavanjem pčela iz udaljenih krajeva na naše područje.

Osamdesete godine pamtimo po najvećem članstvu pčelara u Društvu. 1983. godine društvo broji 78 članova od toga 59 saveznih članova. Iste je godine organizirano posjećena svjetska pčelarska izložba “APIMONDIJA” u Budimpešti.

1984. godine sastavljen je popis pčelara i pčelinjih zajednica na području Općine Donji Miholjac u cilju suzbijanja bolesti pčela iz kojeg je vidljivo 205 pčelara sa 2991 pčelinjom zajednicom.

Osamdesete godine bilježe se znatni gubici pčela od varoe, te u to vrijeme imamo formirano nekoliko “komisija za zdravlje pčela sa svojima rajonima djelovanja”

Početkom devedesetih godina i početkom agresije na našu državu rad pčelarskog društva se svodi na minimum, ali ne prestaje. Podaci nam kazuju da su 1991. i 1992. skupljene dobrovoljne donacije meda za Osječku i Đakovačku bolnicu.

Nakon Domovinskog rata rad Udruge postepeno se pokreće i značajnije osuvremenjuje. Broj članova iz godine u godinu raste.

2003. godine izrađena je zastava Pčelarske udruge “BAGREM” i posvećena na hodočašću u Hlebinama na dan Sv. Ambrozija.Osjeća se potreba za što boljom suradnjom s ostalim Udrugama naše županije, te je osnovan Županijski savez pčelara Osječko-baranjske županije.

12 pčelara naše Udruge završilo je pčelarsku školu, organiziranu od strane Pučkog otvorenog učilišta i Županijskog Saveza pčelara Osječko-baranjske županije.

Posljednjih sedam godina članovi PU “Bagrem”aktivno sudjeluju na Hrvatskim danima meda” i ocjenjivanju meda i drugih pripravaka od meda u Osijeku. U ovom povijesnom pregledu sudjelovalo je 26 sudionika sa 73 uzorka na ocjenjivanju. Isto tako aktivno sudjelujemo već 4 godine na manifestaciji “Mladi i med”, koja je osmišljena kao edukacija djece školske i predškolske dobi o kvaliteti meda i ostalih pčelinjih proizvoda u prehrani. Isto tako već tri godine sudjelujemo na manifestaciji “Osijek je kolijevka hrvatskog pčelarstva” i Županijskom ocjenjivanju meda, gdje iz godine u godinu postižemo sve bolje rezultate.

Posljednjih nekoliko godina obilježeno je vrlo dobrom suradnjom sa HPS-om, gradom Donjim Miholjcem, Turističkom zajednicom grada Donjeg Miholjca, Veterinarskom stanicom i lokalnom radio postajom. Odnedavno počinje vrlo dobra suradnja sa novoosnovanom Pčelarskom zadrugom “Pčelari Slavonije i Baranje” iz Osijeka čiji su zadrugari i 6 članova naše Udruge.

2008. godine smo u organizaciji HSP-a napravili katastar pčelinjaka i pčelara. Iz ovog popisa vidljivo je, da na našem području djeluje 42 pčelara sa 55 pčelinjaka i 2250 košnica. Od svih upisanih košnica 75% posjeduju članovi udruge “Bagrem”, 8% je iz nekih drugih udruga, te oko 17% košnica ne pripada niti jednoj udruzi.

U nadi i željama da nas do nekog slijedećeg jubileja čekaju još bolji rezultati i izvještaji, sve Vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem Vam se na odazivu.

POPIS ČLANOVA PU "BAGREM" DONJI MIHOLJAC 2011. GODINE

Prezime i ime

Adresa

Mjesto stanovanja:

Balent Matija

A.B.Šimića 11

31540 Donji Miholjac

Balent Slavko

NO

A.B.Šimića 11

31540 Donji Miholjac

Bogdanić Nikola

Vl.Nazora 65

31552 Podgajci Podravski

Bogdanić Pavo

Vl.Nazora 65

31552 Podgajci Podravski

Božić Samir

K.Tomislava 11

31540 Donji Miholjac

Božić Sanja

K.Tomislava 11

31540 Donji Miholjac

Božić Zvonimir

UO

K.Tomislava 11

31540 Donji Miholjac

Cerovečki Ratko

UO,PP

Vl. Nazora 45

31540 Donji Miholjac

Čiš Mladen

Ivana Gorana Kovačića 15

33513 Zdenci

Čvangić Fabijan

Vl.Nazora 52

31555 Marijanci

Dolančić Josip

UO

A.Radića 52

31552 Sveti Đurađ

Drašković Hrvoje

UO,TA

J.Kozarca 35

31540 Donji Miholjac

Drašković Zvonko

J.Kozarca 35

31540 Donji Miholjac

Gregačević Zlatko

Eugena Kvaternika 131

31220 Višnjevac

Horvat Ivana

BL

Matije Gupca 65

31540 Donji Miholjac

Horvat Samir

Matije Gupca 65

31540 Donji Miholjac

Hosak Rudolf

Pavla Radića 1

31540 Donji Miholjac

Hrupački Zdravko

Kolodvorska 133

31530 Krčenik

Kolar Krešimir

B.Jelačića 21

31555 Marijanci

Kovač Veronika

Đanovačka 6

31540 Donji Miholjac

Kovačević Jelena

Školska 82

31552 Sveti Đurađ

Kovačević Pavo

Školska 84

31552 Sveti Đurađ

Kovačević Zdenko

UO,PR

Školska 82

31552 Sveti Đurađ

Kupanovac Mirko

Nikole Tesle 49

31553 Črnkovci

Marinović Zlatko

Đanovačka 9

31540 Donji Miholjac

Partić Željko

NO

Braće Radić 146

31531 Viljevo

Smrečki Srećko

Sijenjak 11

31000 Osijek

Smrekar Željko

NO

J.J.Strossmayera 29

31540 Donji Miholjac

Štefan Vlado

Venoseva36a

31543 Rakitovica