Pčelari Panonije

Županijski savez pčelara Osječko-baranjske županije

Četvrtak, 22 Veljača 2018

Nalazite se ovdje: Vijesti iz udruga PU Pčela Našice ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA NAŠIČKIH PČELARA

ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA NAŠIČKIH PČELARA

Članovi Pčelarske udruge «Pčela» Našice održali su 20. veljače redovnu godišnju Izvještajnu skupštinu kojoj su  prisustvovali prisustvovali Martin Kranjec, predsjednik HPS-a, mr. Krešimir Žagar, gradonačelnik Našica, Zvonimir Pajnić, predsjednik Županijskog saveza pčelara Osječko-baranjske županije, Stjepan Brijačak, predsjednik Nadzornog odbora HPS-a, predstavnici pčelarskih udruga iz Osijeka, Donjeg Miholjca, Valpova, Belog Manastira, Đakova i Voćina, te predstavnici Pčelarske zadruge Pčelari Slavonije i Baranje, Veterinarske stanice Našice, Udruge voćara i vinogradara Našice, Planinarskog društva Krndija iz Našica i lokalnih medija.
Članovi Pčelarske udruge «Pčela» Našice održali su 20. veljače redovnu godišnju Izvještajnu skupštinu kojoj su  prisustvovali prisustvovali Martin Kranjec, predsjednik HPS-a, mr. Krešimir Žagar, gradonačelnik Našica, Zvonimir Pajnić, predsjednik Županijskog saveza pčelara Osječko-baranjske županije, Stjepan Brijačak, predsjednik Nadzornog odbora HPS-a, predstavnici pčelarskih udruga iz Osijeka, Donjeg Miholjca, Valpova, Belog Manastira, Đakova i Voćina, te predstavnici Pčelarske zadruge Pčelari Slavonije i Baranje, Veterinarske stanice Našice, Udruge voćara i vinogradara Našice, Planinarskog društva Krndija iz Našica i lokalnih medija.

Nakon što su minutom šutnje odali počast nedavno preminulom dugogodišnjem članu Vladimiru Vilupeku o aktivnostima Udruge i Upravnog odbora u protekloj godini izvijestio je predsjednik Udruge Anton Dalšašo. Naglasio je da je nekoliko bitnih momenata po kojima ćemo pamtiti ovu izvještajnu godinu.

Nakon višegodišnjeg upornog ukazivanja i dobivenim a neizvršenim obećanjima o potrebama za dobivanje vlastitih prostorija za rad Udruge konačno smo naišli na razumijevanje kod Grada Našica i gradonačelnika mr. Krešimira Žagara, inače našeg počasnog člana, i početkom godine dobili toliko željene prostorije, koje smo uz podršku brojnih sponzora i radnim akcijama članova za nešto manje od 500 radnih sati uredili.   Prigodnom svečanošću početkom mjeseca rujna u sklopu manifestacije Dani slavonske šume u prisutnosti članova Udruge, građana, Gradske glazbe Našica i našičkih mažoretkinja iste su simboličnim presijecanjem vrpce zajednički otvorili gradonačelnik Našica mr. Krešimir Žagar, Herman Sušnik, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i dr. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije. Tom je prigodom Zvonimir Pajnić, predsjednik Županijskog saveza Osječko-baranjske županije našoj Udruzi predao reprint naslovne stranice Hrvatske pčele iz 1888.god. Uz već spomenute goste svečanosti su nazočili Željko Kraljičak, zamjenik župana, Ivica Grbac, posebni savjetnik ministra za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju i drugi brojni gosti.

Uz prostorije u izvještajnoj smo godini na prijedlog Grada Našica a uz podršku Županije od Županije kao jedina pčelarska udruga dobili Zelenu povelju Osječko-baranjske županije u znak priznanja za doprinos očuvanju okoliša te osiguranju i poboljšavanju kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja na području Osječko-baranjske županije. Ocjenjujemo da je to i priznanje svim pčelarima jer u njemu prepoznajemo i shvaćanje značaja i uloge pčela u oprašivanju i održavanju biljne raznolikosti.

Prostorijama i Zelenom poveljom županije jako smo zadovoljni, no za prinose meda to se ne može reći, posebno kada je u pitanju bagremova paša pa i ostale nakon nje. Najkraće rečeno, kada su u pitanju prinosi u medu, ne ponovila se godina.

Ocijenio je da je usvojeni Program rada gotovo u cijelosti ostvaren. Sudjelovali smo na tradicionalnoj manifestaciji u gradu Dani slavonske šume, u povodu Dana grada organizirali tradicionalni Medni sajam Udruge, drugo ocjenjivanje meda članova naše Udruge na kojem je sudjelovalo 23 pčelara sa 39 uzoraka. U rujnu mjesecu održali smo u našim prostorijama 11. druženje pčelara na kojem su sudionicima ocjenjivanja meda dodijeljena odličja a o ocjenjenim uzorcima meda govorio je prof. dr. sc. Zlatko Puškadija, predsjednik povjerenstva za ocjenjivanje meda. Zlatnu pčelu dobilo je 14 uzoraka, srebrnu 12, a brončanu 13 uzoraka. Tom je prigodom  predsjednik HPS-a Martin Kranjec govorio o aktualnostima u pčelarstvu Hrvatske. U suradnji sa Turističkom zajednicom grada održali smo zajedno sa Udrugom voćara i vinogradara Našice Promotivno-prodajnu izložbu naših proizvoda.

Udruga je sudjelovala na svim manifestacijama u organizaciji Županijskog saveza pčelara naše županije kao što su Mladi i med, 15. državno ocjenjivanje sortnih meda, izložba meda hrvatskih pčelara, 4. županijsko ocjenjivanje sortnih medova, Osijek je kolijevka hrvatskog pčelarstva. Posjetili smo pčelarske sajmove u Gudovcu, Beogradu, Vinkovcima i Novom Sadu.

Suradnjom naše Udruge s HPS-om jako smo zadovoljni kao i ukupnim radom HPS-a, posebno na donošenju akata vezanih za pčelarstvo a u korist pčelara .Sudjelovali smo u radu Izborne skupštine naše krovne organizacije, donirali smo med za štand HPS-a na pčelarskom sajmu u Gudovcu, za  članove naručili smo knjižicu Dobra pčelarska praksa kao i zidni kalendar.

Za naše članove organizirali smo i predavanja na temu Dobra pčelarska praksa i uzroci uginuća pčela u RH, Novi način poticanja u pčelarstvu i porezi u pčelarstvu, Proizvodnja, čuvanje i upotreba peludi i Nove spoznaje u liječenju pčela. Predavači su bili dr. vet. med. Zlatko Tomljanović, Martin Kranjec, Stjepan Brijačak i Slavko Švraka.

Uobičajeno svakog prvog četvrtka u mjesecu održavamo sastanke članova Udruge na kojima razgovaramo o našim problemima, informiramo članove o radu rukovodstva Udruge a nastojimo organizirati i tematske razgovore.

U više navrata na mjesečnim sastancima članova i na sastancima Upravnog odbora razgovarali smo o odnosu pojedinih članova prema donesenim odlukama Skupštine udruge, što se uglavnom odnosilo na članstvo u više pčelarskih udruga, članstvo članova obitelji pčelara u Udruzi, članstvo u HPS-u, donacije u medu, plaćanje članarine u Statutom utvrđenom roku i drugo. Sve to regulirali smo posebnom Odlukom usvojenom na Skupštini održanoj krajem  siječnja ove godine. Odustali smo i od kupovanja objekta za koji smo već prikupili većinu novca s obzirom da smo dobili i uredili dobivene prostorije. Donijeli smo i Odluku da članovi Udruge i dalje svake godine doniraju najmanje po dva kilograma meda za potrebe Udruge. Odlučeno je da svi oni koji iz bilo kojih razloga nisu radili na uređenju prostorija uplate po 100,00 kuna ili u ovoj godini doniraju dodatna tri kilograma meda.

U protekloj godini održano je 14 sastanaka Upravnog odbora sa 58 točaka dnevnog reda, jedan zajednički sastanak Upravnih odbora naše Udruge i Udruge voćara i vinogradara te sastanak članova Upravnog odbora sa donatorima koji su nam na bilo koji način pomogli u uređenju prostorija.

Kao i do sada u svim našim aktivnostima imali smo veliku podršku gradonačelnika Našica mr. Krešimira Žagara.

Dobru suradnju imali smo i sa medijima a posebno bih naglasio suradnju sa Radio stanicom Našice i sa Glasom Slavonije.

Već je spomenuto veliko zadovoljstvo članova Udruge što su konačno dobili svoje prostorije za uređenje kojih je utrošeno dosta sredstava i utrošeno 496 sati dobrovoljnog rada.

Dobrovoljnim radnim akcijama i drugim oblicima pomoći na uređenju prostorija odazvala se većina članova i osim u jednom slučaju i sve tvrtke kojima smo se obratili za donacije.

Najveći doprinos u angažiranju za dobivanje prostorija dao je počasni član mr. Krešimir Žagar a od članova najviše su se angažirali u radu: Ivica Tomljanović, Pavao Varga, Mirko Makaj, Josip Rajh, Josip Breskovac, Željko Špoljarić i Anton Dalšašo. Najveći doprinos u donacijama od članova Udruge dali su Dragan Zlosa i Josip Breskovac.

Zvonimir Pajnić, član Upravnog odbora HPS-a ispred naše Županije podnio je izvješće o svom radu u Upravnom odboru.

U raspravi koja je uslijedila podržano je Izvješće o radu, Izvješće blagajnika i Nadzornog odbora, dana je puna podrška Upravnom odboru, a posebno je izraženo zadovoljstvo dobivenim prostorijama i velikoj pomoći Grada Našica i gradonačelnika u svim aktivnostima koje organizira Udruga i u kojima ona sudjeluje, a što se posebno odnosi na pokroviteljstvo nad pojedinim akcijama sa željom da se ta suradnja i dalje nastavi.  Prihvaćeno je i Izvješće Povjerenika pašnog reda iz kojeg je vidljivo da se odredbe o seljenju i smještaju pčelinjih zajednica na području djelovanja naše udruge gotovo u potpunosti primjenjuju.

Odlukom Skupštine, pojedincima koji su se najviše angažirali u dobivanju prostorija, u radnim akcijama na uređenju prostorija Udruge, kao i onima koji su donacijama pomogli u opremanju i uređenju prostorija dodijeljene su Zahvalnice. Zahvalnice su dobili: mr. Krešimir Žagar, Ivica Tomljanović, Pavao Varga, Mirko Makaj, Josip Rajh, Dragan Zlosa, Josip Breskovac, Željko Špoljarić i Anton Dalšašo.

Prisutnim pčelarima o novinama u poticajima u pčelarstvu i o porezima u pčelarstvu govorio je Martin Kranjec. Detaljno je obrazložio pet mjera koje će se poticati. To su zdravstvena zaštita pčela s posebnim naglaskom na borbu protiv varoe, kontrola kvalitete meda u RH, potpora proširenju i očuvanju autohtone sive pčele, racionalizacija selećeg pčelarstva i tehnička pomoć pčelarima. Nakon izlaganja strpljivo je odgovarao i na brojna pitanja.

Po završetku Skupštine pčelari i njihovi gosti nastavili su druženje u prostorijama Udruge.

Anton Dalšašo