Pčelari Panonije

Županijski savez pčelara Osječko-baranjske županije

Četvrtak, 22 Veljača 2018

Nalazite se ovdje: Vijesti iz udruga PU Bagrem D. Miholjac Izborna godišnja skupština PU Bagrem D. Miholjac

Izborna godišnja skupština PU Bagrem D. Miholjac

Skupštinu je otvorio gospodin Zdenko Kovačević 12.02.2011.g. u prostorijama ribičkog doma „Stara Drava“ u Donjem Miholjcu sa početkom u 10h, te pozdravio goste,uzvanike i članove udruge.

U prvom dijelu skupštine dr. Zlatko Puškadija je održao predavanje na temu "Klimatske promjene i medenje bilja".

Predsjednik je nakon predavanja predložio sljedeći dnevni red:

1.Otvaranje skupštine:

- izbor radnog predsjedništva

- izbor zapisničara

- izbor verifikacijske komisije

- izbor dva ovjerovitelja zapisnika

2.Izvješća o radu u 2010. godini:

- izvještaj predsjednika

- izvještaj blagajnika

- izvještaj nadzornog odbora

- izvještaj verifikacijske komisije

3. Donošenje plana rada za naredno razdoblje.

4.Rasprava o izvještajima i njihovo usvajanje.

5. Razrješenje upravnog i nadzornog odbora, predsjednika, tajnika i blagajnika

6. Izbor novog upravnog i nadzornog odbora, predsjednika, tajnika i blagajnika

7. Donošenje odluke o visini članarine za 2011.g. godinu.

8. Poticaji u pčelarstvu od 2011. do 2013. godine

9. Riječ gostiju

10.Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

U radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani:

- Zvonimir Božić – predsjednik

- Zdenko Kovačević – član

- Hrvoje Drašković – član

Za zapisničara je izabran: Hrvoje Drašković, kao ovjerovitelji zapisnika su izabrani Zvonko

Drašković i Slavko Balent.

U verifikacijsku komisiju su izabrani:

- Željko Smrekar – predsjednik

- Zlatko Marinović – član

- Vlado Štefan – član

 

Izvješće predsjednika:


Izvješće predsjednika podnio je predsjednik gosp. Zdenko Kovačević i izvješće se nalazi u prilogu zapisnika.

Izvješće blagajnika:

Gospođa Ivana Horvat je podnijela izvješće blagajnika koje se nalazi u prilogu zapisnika.

Izvješće nadzornog odbora

Izvješće nadzornog odbora je podnio predsjednik nadzornog odbora gosp. Slavko Balent, koji izjavljuje da su službeni dokumenti i knjige udruge pregledani,te da nema nepravilnosti i potvrđuje izvješće blagajnika.

Izvješće verifikacijske komisije:

Izvješće je podnio predsjednik komisije Željko Smrekar, te konstatirao da je na skupštini prisutno 21 od 29 članova, prema tome skupština ima potreban kvorum i može donositi valjane odluke.

Donošenje plana rada za naredno razdoblje

Predsjednik udruge gosp. Zdenko Kovačević je iznio plan rada za naredno razdoblje, koji se nalazi u prilogu zapisnika.

Rasprava o izvještajima i njihovo usvajanje.

Gosp. Željko Smrekar – pčelari koji nisu članovi udruge informiraju se o poticajima i liječenju, Željko smatra da se svi pčelari moraju učlaniti u udrugu, te će tako imati pravovaljanu i vjerodostojnu informaciju o svim zbivanjima.

Gosp. Zvonimir Pajnić – istaknuo da je pčelarstvo prva linija obrane ekosustava, jer problematika pesticida i ostalih otrova u prirodi je vrlo prisutna. Nadovezao se na gosp. Smrekara i rekao kako od ove godine samo članovi HPS-a imaju pravo na poticaje po novom modelu koji diktira EU.

Gosp. Ratko Cerovečki – iznio prijedlog prema predstavnicima grada, da se u ulicama Donjeg Miholjca ponovno posade drvoredi lipe, kao što je to nekada bilo (Vukovarska, Haramabašićeva), a ne da se kao sada sade neke čudne vrste.

Svi izvještaji i prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Razriješenje upravnog i nadzornog odbora, predsjednika, tajnika i blagajnika

Stari upravni odbor, nadzorni odbor, predsjednik, tajnik i blagajnik su jednoglasno razriješeni svojih dužnosti.

Izbor novog upravnog i nadzornog odbora, predsjednika, tajnika i blagajnika

Zvonimir Božić je predložio novi upravni i nadzorni odbor, predsjednika, tajnika i blagajnika:

Predsjednik: Zdenko Kovačević

Tajnik: Hrvoje Drašković

Blagajnica: Ivana Horvat

Upravni odbor:

Zdenko Kovačević - predsjednik

Zvonimir Božić - član

Hrvoje Drašković - član

Ratko Cerovečki - član

Josip Dolančić - član

 

Nadzorni odbor:

Slavko Balent – predsjednik

Željko Partić – član

Smrekar Željko

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Donošenje odluke o visini članarine za 2011.g. godinu.

Usvojena je jednoglasno članarina u iznosu od 105kn za našu udrugu + 20kn za Županijski pčelarski savez + 225kn za Hrvatski pčelarski savez,te je odlučeno da svaki član donira udruzi po 2kg meda ili neke druge pčelarske proizvode.

Poticaji u pčelarstvu od 2011. do 2013. godine

Tajnik Hrvoje Drašković je iznio prijedlog HPS-a za poticaje u pčelarstvu u razdoblju od 2011. godine do 2013 godine. Materijali sa predavanja se nalaze u prilogu zapisniku.

Riječ gostiju

Gosp. Ivica Josipović – treba povećati protok informacija, pčelari – udruge – HPS, jer nažalost nismo previše zadovoljni sa novim načinom poticanja, možda smo mogli izboriti i šećer za jesensku prihranu pčela kao i mađarski pčelari. Izražava ogorčenje jer nas pčelare nitko ništa nije pitao, nego je savez sam odlučio o svemu.

Skupština je završila sa radom u 13 sati.


Zapisničar:Ovjeritelji zapisnika:

Hrvoje Drašković, Zvonko Drašković, Matija Balent

 

IZVJEŠTAJ O RADU U 2010. godini

Pčelarska udruga "Bagrem" Donji Miholjac je u 2010. godini brojila 29 članova sa područja grada i susjednih općina.

U smislu osuvremenjivanja pčelarstva i praćenja novih tehnologija posjetili smo sajmove u Bjelovaru, Vinkovcima, Novom Sadu, Beogradu i Splitu u organizaciji Županijskog saveza pčelara Osječko-baranjske županije.

 

I ove smo godine sudjelovali na Danima meda Hrvatske u Osijeku. Na državnom ocjenjivanju meda i proizvoda na bazi meda dobili smo značajna priznanja za kvalitetu meda i pića na bazi meda. Sudjelovali smo na manifestaciji "Mladi i med" u Osijeku koja je posvećena edukaciji djece školske i predškolske dobi o dobroti i kvaliteti pčelinjih proizvoda. Na ovu smo manifestaciju poveli niže razrede Osnovne škole "Hrvatski sokol" Podgajci Podravski.

 

Isto tako smo sudjelovali na manifestaciji "Osijek je kolijevka hrvatskog pčelarstva" i županijskom ocjenjivanju meda gdje smo ostvarili vrlo dobre rezultate što potvrđuje kvalitetu našeg meda i proizvoda od meda!

 

Kruna svih ocjenjivanja ove Udruge je uspjeh jednog našeg člana na "Svjetskom ocjenjivanju meda i medenih proizvoda" u Sloveniji. Naš pčelar Zvonimir Božić osvojio Šampionsku titulu u kategoriji "Pića od meda" sa svojim Likerom od gloga. Upravo taj uspjeh dokazuje da naši proizvodi visoko kotiraju i izvan Lijepe naše.

 

Sa selekcijskom službom Donji Miholjac organizirano smo odradili poslove vezane uz poticanje u pčelarstvu.

 

Prošle smo godine imali vrlo dobru suradnju sa Turističkom zajednicom grada Donjeg Miholjca. Popratili smo sve kulturne događaje na području Donjeg Miholjca i okolnih općina:

- Sveti Đurađ - "U Varoš na poklade"

- Viljevo - "Vrećijada" (Od konoplje i lana vreća tkana???)

- Radikovci - "Pračkijada"

- Rakitovica - "Zlatna berba"

- D. Miholjac - "Miholjačko sijelo"

- "Bal Franje Josipa"

- "Dan grada"

- "Miholjački sajam"


Sa Turističkom zajednicom grada, sudjelovali smo na prezentaciji miholjačke kuhinje u Siklós-u u Mađarskoj.

 

Sav naš rad u prošloj godini, ali i prijašnjih godina prepoznao je i Grad Donji Miholjac koji nam je na prijedlog Turističke zajednice dodijelio ZLATNU PLAKETU - GRB GRADA DONJEG MIHOLJCA. Osim plakete dobili smo i prostoriju za rad Udruge koja se nalazi u Svetom Đurđu Školska 102. U prostorijama Udruge održavamo redovita pčelarska druženja svaki prvi četvrtak u mjesecu.

Iskoristio bih ovu priliku, te se zahvalio Gradonačelniku i Predsjedniku gradskog vijeća za dodijeljenu nam Povelju i radne prostorije.

 

Na kraju malo o samom pčelarstvu.

 

Prošla nam je godina bila vrlo loša za sve pčelare.

Iz zime smo izašli sa vrlo slabim društvima, nakon čega je uslijedila vrlo kišna godina. Svaku pašu je popratila obilna kiša, te mnogi pčelari umjesto da vrcaju 3-4 puta imali su po 1-2 vrlo skromna vrcanja, što je rezultat nedostatka meda na domaćem tržištu.

 

Ove Vam godine svima želim izlazak iz zime sa dobrim i jakim pčelinjim društvima, te da dobro zamedite svoje vrcaljke, dobro prodate svoje proizvode i još ih bolje naplatite.

 

Još jednom hvala svima na odazivu.

 

 

IZVJEŠĆE BLAGAJNE PČELARSKE UDRUGE "BAGREM", DONJI MIHOLJAC ZA 2010.GOD.

 

 

Ukupni prihodi: 13.875,90kn

Ukupni rashodi: 11.709,39kn

Saldo: 2.165,00kn

 

 

Prihodi su prikupljeni od članova udruge i donacije grada Donjeg Miholjac od 3.000,00kn.

Rashodi su se odnosili redom na:

Hrvatski pčelarski savez- članarina 4.275,00kn

Županijski savez pčelara                     580,00kn

Reprezentacija                                  4.439,12kn

Putni nalozi                                           910,00kn

Knjižica dobra pčelarska praksa       300,00kn

ostalo (pošta, šalice, biljezi)            1.205,27kn

Iz svega proizlazi kako je udruga završila 2010. g.sa SALDOM od 2.165,00kn.

PLAN RADA PČELARSKE UDRUGE “BAGREM” ZA 2011. GODINU

Rad na proširenju PU I učlanjenju novih članova

Rad na edukaciji pčelara

pčelarske škole

zimska predavanja

Radovi vezani uz HPS

Skupština HPS-a

radovi na katastru pčelinjaka i pčelinje paše

radovi na edukaciji I provođenju “Dobre pčelarske prakse”

Radovi vezani uz ŽSP OBŽ

dani meda u Hrvatskoj

ocjenjivanje meda

obilježavanje 130 godina izlaženja "Hrvatske pčele"

manifestacija “Mladi i med”

manifestacija “Osijek je koljevka hrvatskog pčelarstva”

Sudjelovanje na Miholjačkom sajmu

Sudjelovanje na Danima meda Valpovštine

Suradnja sa Veterinarskom stanicom Donji Miholjac

Posjete sajmovima

sajam u Novom Sadu

sajam u Vinkovcima

sajam u Beogradu

sajam u Splitu

Suradnja sa Turističkom zajednicom grada Donjeg Miholjca

Suradnja sa ostalim pčelarskim Udrugama u bližoj okolici

Suradnja sa Radio stanicom Donji Miholjac

Izrada nove zastave

Ostalo