Pčelari Panonije

Županijski savez pčelara Osječko-baranjske županije

Četvrtak, 22 Veljača 2018

Nalazite se ovdje: Vijesti iz saveza Novosti Evidencija pčelinjaka

Evidencija pčelinjaka

Poštovane pčelarke i pčelari
Molim Vas da stupite u kontakt sa djelatnicima Hrvatske poljoprivredne agencije ( HPA ) poradi uvođenja Vaših pčelinjaka u JRDŽ ( Jedinstveni registar domaćih životinja ) jer smo u obvezi evidentirati postojeće pčelinjake u navedeni sustav do 31. listopada 2017. godine s time da posjednici pčelinjaka ne snose troškove registracije.

Zakonsku osnovu za upis pčelinjaka u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) čini Zakon o veterinarstvu (Narodne novine 82/13 i 148/13), iz kojeg je proizašao Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015). Pravilnik je stupio na snagu 17. rujna 2015. godine. Za upravljanje Jedinstvenim registrom domaćih životinja odgovorno je Ministarstvo poljoprivrede, i to njegova uprava nadležna za poslove veterinarstva. JRDŽ je sastavni dio Središnjega veterinarskog informacijskog sustava (SVIS).
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) u članku 3., stavak 1. točka (i), propisuje obavezu registracije pčelinjaka i pčelinje paše u JRDŽ. Upis pčelinjaka u JRDŽ provodi se zbog nadzora zdravlja pčelinjih zajednica, a uključuje mjere za otkrivanje, nadziranje, sprječavanje širenja i pojave, kontrolu, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti pčela.
Hrvatska je poljoprivredna agencija na poslovima registracije pčelinjaka i uzgajivača pčela angažirala veći dio djelatnika svih svojih područnih ureda. Prilikom registracije pčelinjaka i uzgajivača pčela djelatnici HPA upotrebljavaju standardne tiskane obrasce i odobrene procedure za određivanje položaja farmi uz pomoć mrežnih aplikacija. Ove procedure i postupci razvijeni su i upotrebljavaju se od 2014. godine kao primaran način registracije farmi i uzgajivača svih vrsta domaćih životinja u uredima HPA. S obzirom na brojnost pčelara koji trebaju registrirati pčelinjake u JRDŽ, ograničene ljudske potencijale zaposlenika i predviđene rokove, HPA će primjenjivati sve procedure, postupke i alate (bilo mrežne bilo terenske) pri određivanju primarne lokacije pčelinjaka.
Djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije će, u nastojanju da se ove aktivnosti provedu s minimalnim opterećivanjem pčelara, nastojati kontaktirati s predsjednicima i povjerenicima pčelarskih udruga te dogovoriti načine i mjesto upisa kako bi se pčelarima omogućio što jednostavniji postupak.
Za evidentiranje pčelinjaka dužni ste kontaktirati djelatnike HPA Ured u Dardi, Sv. Ivana Krstitelja 100, 31326 Darda ili HPA Ured u D. Miholjcu, Vukovarska 1, 31540 D. Miholjac.
Telefon: 031 742 128 Ured Darda, dipl.ing Mladen Škiljević
                031 633 155 Ured u D. Miholjcu, mag.ing.agr. Julijana Bednjajić

 

 

                            S  poštovanjem
                          Slavko Stojanović