Pčelari Panonije

Županijski savez pčelara Osječko-baranjske županije

Petak, 22 Rujan 2017

Nalazite se ovdje: Naslovna

Tretiranje komaraca na području Halaševa, Pampasa i Tvrđavice

Operativni plan, STL preparata te nalog br. 117 i operativni plan dezinsekcije komaraca - adulticid sa zemlje na području Halaševa, Pampasa i Tvrđavice koji će se izvršiti 15. lipnja 2016.g.
Prilog 1

Tretiranje komaraca na području Tenja, Sarvaša, Centra i Juga I

Operativni plan, STL preparata te nalog br. 113,114,115 i 116  te operativni plan dezinsekcije komaraca - adulticid sa zemlje na području Tenja, Sarvaša, Centra i Juga I, a koji će se izvršiti 11. lipnja 2016.g.( Tenja i Centar) i 13. lipnja 2016.g.(Sarvaš i Jug I).
Prilog 1

Prilog 2

Tretiranje komaraca na području Halaševa

Operativni plan, STL preparata te nalog br. 112 i operativni plan dezinsekcije komaraca - adulticid sa zemlje na području Halaševa koji će se izvršiti 10. lipnja 2016.g.
Prilog

Tretiranje komaraca na području Sarvaša

Operativni plan, STL preparata te nalog br. 111 i operativni plan dezinsekcije komaraca - adulticid sa zemlje na području Sarvaša koji će se izvršiti 10. lipnja 2016.g.
Prilog

Tretiranje komaraca na području Đavolje Grede

Operativni plan, STL preparata te nalog br. 110.  za provedbu adulticidnog tretmana na području Đavolje Grede planiranoga na dan  9. lipnja 2016.g.
Prilog

Tretiranje komaraca Klisa

Obavijest, operativni plan, STL preparata te nalog br. 109.  za provedbu adulticidnog tretmana na području Klise planiranog na dan  9. lipnja 2016.

Prilog

Tretiranje komaraca Donjeg Grada i Juga II - Osijek

Obavijest, operativni plan, STL preparata te nalog br. 108.  za provedbu adulticidnog tretmana na području Donjeg Grada i Juga II planiranog na dan  8. lipnja 2016.

Prilog

Tretiranje komaraca - Tenja, Osijek

Obavijest, operativni plan, nalog br. 104, 105, 106  preparata za provedbu adulticidnog tretmana komaraca na području Đ. Grede, Tenja i centra Osijeka planiranih na dan  7. lipnja 2016.

Prilog

 

Tretiranje komaraca - Sarvaš

Obavijest, operativni plan, nalog br. 103 te STL preparata za provedbu adulticidnog tretmana komaraca u Sarvašu 06.06.2016.

 

Stranica 9 od 46